Halslahden kylän historiaa

Halslahden kylä sijaitsee Sauvossa, Karunan eteläreunalla, Halslahden rannalla, Sauvo-Kemiötien eteläpuolella. Kylän pohjois-ja lounaisosat ovat metsäisiä, kallioista ja mäkistä aluetta. Pellot ja rantaniityt sijaitsevat kylän eteläpuolella. Kylän asutus sijoittuu edelleen pääsääntöisesti vanhan kylätontin seutuville.

 

Kylässä oli 1540-luvulla neljä perintötilaa ja yksi rälssitalo jo viimeistään 1400-luvulla. Kylän kaksi muutakin tilaa muutettiin 1500-luvulla rälssitiloiksi. Jäljelle jääneet kaksi perintötilaa toimivat 1580-luvulla yhdistettyinä nimismiehentalona, kunnes ne autioiduttuaan siirtyivät kruunulle. Rälssitilat autioituivat 1600-luvulla ja siirtyivät kruunulle. Kylässä oli tuolloin neljä tilaa. Tilat lahjoitettiin rälssiksi vuonna 1629, jolloin tiloista yksi liitettiin muihin kylän tiloihin. Tilat siirtyivät kruunulle Ison reduktion seurauksena.

 

Kylässä oli isojakohetkellä vuosina 1775-1776 kolme tilaa: Öfvergård, Mellangård ( Keskitalo, jossa nyt Halslahden Luomu) ja Nedergård. Talot sijaitsivat omilla tonteillaan hieman toisistaan erillään. Keskitalo ja Ylitalo seisoivat jo tuolloin nykyisillä paikoillaan. Kolmas kantatila sijaitsi hieman etäämmällä. Keskitalo ostettiin perintötilaksi jo vuonna 1761.

 

Halslahden kylä mereltä katsottuna

Halslahden kylä mereltä katsottuna.